​Savunma Sistemlerine ilişkin ihtiyacın tanımlanması, tasarımının gerçekleştirilmesi, üretilmesi, idame ve işletmesinin sağlanması ve elden çıkarılmasına kadar olan tüm süreçleri bir bütün halinde ele alan Ömür Devri Yönetimi yaklaşımına ilişkin fikri alt yapının oluşturulabilmesi ve uygulama alanlarının tespiti amacıyla 13 Kasım 2009 tarihinde  “Sonrasını Baştan Düşünmek" teması ile “SSM 1. Tedarik Lojistiği Konferansı” düzenlenmiştir. Konferans sonucunda çalışma alanları tespit edilerek modeller oluşturulmasına başlanmıştır.

Paydaşlarca yürütülen çalışmaların gözden geçirilmesi ve müteakip dönemdeki çalışmaların planlanabilmesi amacıyla 28 Şubat 2012 tarihinde “Sürdürülebilir Sanayileşme, Desteklenebilir Sistemler" temasıyla “SSM 2. Tedarik Lojistiği Konferansı” gerçekleştirilmiştir. Konferans sonucunda, belirli modellerin başlangıç projelerinde uygulanması ve modellerin iyileştirme çalışmalarına başlanması kararı alınmıştır.

Başlangıç projelerinde kapsamındaki geliştirme projeleri ve lojistik destek projelerindeki uygulamalar ile ömür devri yönetimi konusunda yapılan bilimsel çalışmaların bir değerlendirmesini yapmak ve paydaşlarca müştereken yapılacak çalışmaları belirlemek üzere 30 Mayıs 2017 tarihinde, “Desteği Tasarla, Tasarımı Destekle" temasıyla “SSM 3. Ömür Devri Yönetimi Konferansı” icra edilmiştir. Konferans sonucunda, savunma sistemlerinin ömür devri yönetimi yaklaşımı ile tedarik edilmesi yönündeki çalışmaların yaygınlaştırılması ve yüksek harbe hazırlık seviyesinde maliyet-etkin olarak idame ve işletmesinin sağlanmasına ilişkin modellerin ortaya konulabilmesi amacıyla tüm paydaşların katılım ve katkı sağlayabileceği bir platform kurulmasının gerekliliği ifade edilmiştir.

Geniş katılımlı olarak gerçekleştirilen konferanslar ve çalışmalardan elde edilen sonuçlara paralel olarak savunma sistemlerinin ömür devri yönetiminde milli bünyemize uygun ülkemize özgü çözümler üretmek amacıyla 13.10.2017 tarihli ve 2017-O-31848 sayılı Müsteşar Oluru ile SSM çatısı altında faaliyet göstermek üzere  “Türk Savunma Sanayii Ömür Devri Yönetimi Platformu (TSSÖDYP)” kurulmuştur.

Mevcut hali ile TSSÖDYP’nin yönetiminden sorumlu bir Ana Grup ve aktif durumda iki Çalışma Grubu bulunmaktadır. Platformun yönetiminden sorumlu olan Ana Grubun Başkanı SSM Harekat Destek Grup Başkanı’dır.  Platformun koordinasyon ve sekreterya işleri SSM Harekat Destek Grup Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.

Platforma ilişkin diğer hususlar web sayfasının ilgili bölümlerinde yer almaktadır.