​​​​


TSSÖDYP MİSYON
Tedarik Dönemi ile Kullanım, Destek ve Envanterden Çıkarma Dönemini  bir bütün halinde ele alan Savunma Sistemleri Ömür Devri Yönetimi ilke ve uygulamalarını ülkemizde yaygınlaştırmak ve savunma programlarının/ projelerinin yürütülmesinde tüm paydaşların katılımı ile uygulamaya esas teşkil edebilecek dokümanları üretmek.


TSSÖDYP VİZYON

Savunma ürünlerinin Ömür Devri Yönetiminde tüm paydaşların katılımı ile millî bünyemize uygun ülkemize özgü çözümler üretmek ve sahip olduğu bilgi tabanı ile ülkemizin küresel pazarda söz sahibi olmasına katkı sağlamak.​

 ​​